Cellini系列

Rolex Cellini系列以當代精神彰顯傳統鐘錶的永恒優雅。這系列由多個古典錶款組成,集專業技術與精巧工藝於一身,充分展現勞力士製錶傳統的恒久雋永之處。

 • Cellini - 展示參考資料
  Cellini - 展示參考資料
 • Cellini Moonphase – 參考資料
  Cellini Moonphase – 參考資料
 • Cellini Dual Time - 參考資料
  Cellini Dual Time - 參考資料
 • Cellini Date - 參考資料
  Cellini Date - 參考資料
 • 下載Cellini Time - 參考資料
  下載Cellini Time - 參考資料
 • 頂級天文台精密時計認證
  頂級天文台精密時計認證
 • Cellini Moonphase

  下載所有圖像

  Cellini Dual Time

  下載所有圖像